Մեր մասին

 Ի՞նչ գործունեություն է իրականացնում 1SQ-ն

Մենք զբաղվում ենք ՀՀ ողջ տարածքում բնակելի շենքերի, համալիրների, հյուրանոցների, բիզնես կենտրոնների կառուցապատմամբ և կառուցապատման կառավարմամբ։

Ի՞նչ է կառուցապատման կառավարումը

Եթե «կառուցապատում»> տերմինը բոլորին հասկանալի է, ապա «կառուցապատման կառավարում»-ը բացատրության կարիք ունի, քանի որ համեմատաբար նոր ծառայություն է այս ոլորտում, և մենք միակն ենք Հայաստանում, ով իրականացնում է կառուցապատման ողջ գործընթացի կառավարումը, այսինքն՝

 1. Կառուցապատման իրավունքի ձեռքբերում (հողամասի և նախագծային փաթեթի ձեռքբերում, նախագծման և շինարարության թույլտվության ստացում և այլն)
 2. Կառուցապատման իրականացում (նախագծում, հողային և շինարարական աշխատանքներ, գեոդեզիական և քարտեզագրման աշխատանքներ և այլն)
 3. Ֆինանսական սպասարկում (ֆինանսական ուղղությունների որոշում, ծախսերի և մուտքերի կանխատեսում, գնային քաղաքականության մշակում, բանկերի հետ ֆինանսավորման պայմանների քննարկում, ներդրումների գրաֆիկի կազմում և այլն)
 4. Հաշվապահական սպասարկում (հաշվապահական ձևակերպումներ, ֆինանսական, վիճակագրական և հարկային հաշվետվությունների պատրաստում, բանկային գործարքների կատարում և այլն)
 5. Իրավաբանական սպասարկում (բոլոր պայմանագրերի և գործարքների, ներդրումային ծրագրերի իրավաբանական սպասարկում, հարկային քաղաքականության սահմանում, գնման ընթացակարգերի կազմակերպում և հսկողություն, կորպորատիվ հարաբերություններում իրավաբանական սպասարկում և այլն)

Յուրաքանչյուր կետ պարունակում է աշխատանքների բավականին մեծ ծավալ, որոնց իրականացման համար անհրաժեշտ է համապատասխան գիտելիք, փորձ և բանիմաց ու պատասխանատու աշխատակիցներ։

Ինչու՞մն է 1SQ-ի դերը

Մենք իրականացնում ենք նշված բոլոր պրոցեսների սինխրոն աշխատանքը, որը շինարարություն նախաձեռնող ցանկացած գործարարի համար ռեսուրսատար և ժամանակատար գործընթաց է։

 

 

Ո՞վ կարող է օգտվել 1SQ-ի ծառայություններից

Մենք աշխատում ենք տարբեր պահանջներով հաճախորդների հետ։

Դրանք կարող են լինել՝

 • Գործարարներ, ովքեր ունեն գումար և ցանկանում են կառուցապատում իրականացնել, բայց չունեն համապատասխան փորձ, մասնագիտական գիտելիքներ այդ ոլորտում և աշխատանքային ռեսուրսներ՝ այդ ամենը կազմակերպելու և վերահսկելու համար,
 • Գործարարներ, ովքեր կառուցապատում իրականացնելու համար ունեն ներդրման անհրաժեշտ գումարի մի մասը և փնտրում են ներդրումներ ներգրավելու և նախագիծն իրագործելու ճանապարհներ,
 • Մարդիկ, ովքեր ունեն կառուցապատման նախագծերիի հեռանկարային գաղափարներ և փնտրում են դրանց իրագործման ճանապարհները և այլն։

 

Ինչո՞վ է գրավիչ 1SQ-ի հետ համագործակցությունը

 • Մենք շուկայում ենք արդեն 5 տարի և քաջ ծանոթ ենք բոլոր նրբություններին, ինչն օգնում է արագ կողմնորոշվել կառուցապատման ոլորտի արագ փոփոխվող միջավայրում
 • Գերազանց տիրապետելով ներդրումային շուկայի տենդենցներին՝ կանխատեսում ենք շուկայի զարգացման հեռանկարները և առաջարկում համապատասխան լուծումներ
 • Տարիների կուտակած փորձն ու վստահությունը հնարավորություն են տալիս շահավետ համագործակցության եզրեր գտնել ֆինանսական ընկերությունների հետ
 • Սերտ համագործակցում ենք պետական գերատեսչությունների հետ, ինչի արդյունքում ապահովում ենք օրենքով նախատեսված բոլոր պահանջների կատարումը ճիշտ և ժամանակին
 • Օրենսդրական դաշտի լիարժեք իմացությունը հնարավորություն է տալիս մեր գործընկերներին տրամադրել ամբողջական և լիարժեք խորհրդատվություն՝ ապահովագրված գործունեություն իրականացնելու համար
 • Պրոֆեսիոնալ մասնագետներից ձևավորված թիմի առկայությունը թույլ է տալիս մեր գործընկերներին չներգրավել լրացուցիչ մարդկային ռեսուրսներ
 • Եվ, ի վերջո, այս ամենի արդյունքում մեր հաճախորդները խնայում են ժամանակ, նյարդեր և գումար

 

Երկարաժամկետ զարգացման ի՞նչ պլաններ ունի 1SQ-ն

Մենք նախատեսում ենք ընդլայնել մեր գործունեությունը Հայաստանում՝ զուգահեռ ստեղծելով կապեր միջազգային ասպարեզում։

Հայաստանում հատկապես կարևորում ենք Երևանից դուրս իրականացվող ծրագրերը՝ համայնքների համաչափ զարգացման տեսանկյունից:

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի