Գլխամաս՝ Կոմիտաս 19/1, 23/1 տարածք։ Մասնաճյուղեր՝ Դավիթաշեն, Անաստաս Միկոյան 2/3, գրասենյակ 92; Կարապետ Ուլնեցի 58/20։ Հեռ.՝ +374 55 603613։ Էլ. հասցե՝ [email protected]                                                                                                   Headquarter- Komitas Ave 19/1, Office 23/1։ Branches: Anastas Mikoyan 2/3, Office 92; Karapet Ulnetsi 58/20։ Tel.: +374 55 603613։ e-mail: [email protected]                                                                                                   Штаб-квартира пр.Комитаса 19/1, 23/1։ Филиалы: Ул Анастаса Микояна 2/3, офис 92; Ул Карапета Улнеци 58/20։ Тел.: +374 55 603613։ e-mail: [email protected]

Կանխավճար 10%

Տոկոսավճար 13%

Եկամտահարկի վերադարձ

Ընթացիկ նախագծեր
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ
Բնակարաններ

Գեղեցիկ բնակարաններ

e
e
Մեր գործընկերները

Town
house
2km far 3km far Պարույր
Սեվակի 5
Անաստաս
Միկոյան 2/3
Խանջյան 9/3 Կարապետ
Ուլնեցի 58/10
Լենինգրադյան
29/17
Կարապետ
Ուլնեցի 58/20
Կարապետ
Ուլնեցի 32/10
Տիգրան Մեծ 47/1 Հալաբյան
75/1
Ծովակալ
Իսակով 12/11
Կիեվյան
Ռեզիդենս
Լվովյան
108/2
Արգիշտի 47 Վերին
Անտառային
Dalan
Technologies

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի