Գլխամաս՝ Կոմիտաս 19/1, 23/1 տարածք։ Մասնաճյուղեր՝ Դավիթաշեն, Անաստաս Միկոյան 2/3, գրասենյակ 92; Կարապետ Ուլնեցի 58/20։ Հեռ.՝ +374 55 603613։ Էլ. հասցե՝ [email protected]                                                                                                   Headquarter- Komitas Ave 19/1, Office 23/1։ Branches: Anastas Mikoyan 2/3, Office 92; Karapet Ulnetsi 58/20։ Tel.: +374 55 603613։ e-mail: [email protected]                                                                                                   Штаб-квартира пр.Комитаса 19/1, 23/1։ Филиалы: Ул Анастаса Микояна 2/3, офис 92; Ул Карапета Улнеци 58/20։ Тел.: +374 55 603613։ e-mail: [email protected]

Կարևոր է նույնիսկ 1քմ-ը e Կարևոր է նույնիսկ 1քմ-ը e Կարևոր է նույնիսկ 1քմ-ը
Գեղեցիկ դիզայն
Հուսալի որակ
Հաճախորդի կարծիք

Կանխավճար 10%

Տոկոսավճար 13%

Եկամտահարկի վերադարձ

Ընթացիկ նախագծեր
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ
Վաճառքի ենթակա բնակարաններ

Գեղեցիկ բնակարաններ

e
e
Մեր գործընկերները

Town house 2km far 3km far Պարույր Սևակի 5 Անաստաս Միկոյան 2/3 Խանջյան 9/3 a urban distcrict Լենինգրադյան 29/17 Կարապետ Ուլնեցի 58/20 Կարապետ Ուլնեցի 32/10 Տիգրան Մեծ 47/1 Հալաբյան 75/1 Ծովական Իսակով 12/11 Անաստաս Միկոյան 2/3 Լվովյան 108/2 Արգիշտի 47 Վերին Անտառային

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի