Կառավարում

Ընկերության կողմից սեփական ներդրումներով կառուցապատում իրականացվող շենքերի գերակշիռ մասի կառավարումն իրականացվում է 1SQ ընկերության կողմից։ Բնակելի շենքի հանձման ժամանակ գնորդները կնքում են շենքի կառավարման պայմանագրեր ընկերության հետ։ Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են պայմանագրով՝ իրավական նորմերին համապատասխան։

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի