Ծառայություններ

Մենք զբաղվում ենք ՀՀ ողջ տարածքում բնակելի շենքերի, համալիրների, հյուրանոցների, բիզնես կենտրոնների կառուցապատմամբ և կառուցապատման կառավարմամբ։

Ի՞նչ է կառուցապատման կառավարումը. 

  • Կառուցապատման իրավունքի ձեռքբերում (հողամասի և նախագծային փաթեթի ձեռքբերում, նախագծման և շինարարության թույլտվության ստացում և այլն)
  • Կառուցապատման իրականացում (նախագծում, հողային և շինարարական աշխատանքներ, գեոդեզիական և քարտեզագրման աշխատանքներ և այլն)
  • Ֆինանսական սպասարկում (ֆինանսական ուղղությունների որոշում, ծախսերի և մուտքերի կանխատեսում, գնային քաղաքականության մշակում, բանկերի հետ ֆինանսավորման պայմանների քննարկում, ներդրումների գրաֆիկի կազմում և այլն)
  • Հաշվապահական սպասարկում (հաշվապահական ձևակերպումներ, ֆինանսական, վիճակագրական և հարկային հաշվետվությունների պատրաստում, բանկային գործարքների կատարում և այլն)
  • Իրավաբանական սպասարկում (բոլոր պայմանագրերի և գործարքների, ներդրումային ծրագրերի իրավաբանական սպասարկում, հարկային քաղաքականության սահմանում, գնման ընթացակարգերի կազմակերպում և հսկողություն, կորպորատիվ հարաբերություններում իրավաբանական սպասարկում և այլն)

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի