Ընթացիկ նախագծեր

1SQ ընկերությունն իրականացնում է շենքի կառավարումը։ Նկարագրություն + _ Շենքը կառուցվելու է շինարար

1SQ ընկերությունն իրականացնում է շենքի կառավարումը։ Նկարագրություն + _ Շենքը կառուցվելու է շինարար

Նկարագրություն + _ Շենքը կառուցվելու է շինարարական և սեյսմիկ լավագույն ստանդարտներին համապատասխա

Կարևոր է նույնիսկ 1 մ²

Ամուր, հուսալի, մատչելի

Ինչ-որ տեքստ, մի երկու բառով ընկերությունը նկարագրող։